ترموکوپل                                                Pt100    RTD

Pt100

   
  ترموکوپلP t100    
  سنسورP t100    
        ترموکوپل های Pt100 :این نوع سنسورها به لحاظ دقت بالا کاربرد فراوانی در صنایع گوناگون دارند ودرانواع سیمی-میله ای (Pt100-Pt500-Pt1000 ) در اندازه های مختلف قابل ساخت میباشد