فلومتر : انواع فلومترهای تفلون سفید تفلون مشکی

PROMAG F , PROMAG P , PROMAG H , PROMAG W , PROMAG A , PROWIRL W , PROWIRL

PROMASS M , PROMASS F , PROMASS I  

فلو متر یا دبی سنج

فلو متر یا دبی سنج (flow meter) وسیله ایست که حجم مواد عبوری را نسبت به زمان اندازه گیری می کند. در بیشتر صنایع از  جمله صنایع نفت و پتروشیمی و... دانستن مقدار دقیق فلو یا جریان عبوری سیالی مانند گاز و یا نفت مهم می باشد. توجه به این نکته که میزان کل فلو که معرف جرم ماده مصرفی است در بسیاری موارد نظیر پروسه های صنعتی کاربرد دارد. همچنین اندازه گیری دقیق فلو به دلیل ملاحظات مالی در فروش وخرید حجم مشخصی از ماده و کالا مانند کنتور گاز خانگی و  تبادلات نفتی و ...اهمیت ویژه ای دارد