المنت های میله ای سیلیکون کارباید SIC: ساخته شده از دی اکسید سیلیسیوم که درهنگام ساخت لایه ای از این عنصر مرکب سطح المنت را فراگرفته و مانع اکسید شدن می شود و بین رنج حرارتی 1400تا1800درجه سانتیگراد در سایزها و اشکال گوناگون قادر به کار می باشند .

المنت های فوق در سایزهای زیر موجود میباشد

المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 12*450
المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 14*450
المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 12*465
المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 14*465
المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 12*550
المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 14*550
المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 12*565
المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 14*565
المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 12*600
المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 14*600
المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 14*650
المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 14*700
المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 14*750
المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 10*450

المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 16*450

المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 16*600

المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 16*700

المنت میله ای سیلیکون کارباید SIC : 14*8*450دمبلی  

موارد مصرف المنت سیلیکون کارباید SIC: صنایع شیشه - سرامیک - صنایع الکترونیک کریستالی - ساخت مگنت ها - آزمایشگاهها - پروژه های تحقیقاتی ، دانشگاه ها و کوره های حرارتی

تعمیرانواع کوره های دمای بالا تا 1800درجه وکوره های آزمایشگاهی